Foods That Give You Energy

The food we eat is a source of energy, substances and regulators of metabolism. Of these three functions, in the first place is getting energy, but we need to take care of overuse of a particular macronutrient. Example, overuse of protein as an energy source can lead to dehydration. So urine formation requires water, also use of amino acids as a source of energy has the consequence of the metabolic cost of ejecting urea and the physiological cost of reduced muscle mass. Our body rarely consumed proteins for produce energy, but it occurs as a result of low energy or carbohydrate intake.

Antonio Jazvić 
Fitness Mentor Online

Croatian:
DOBIVANJE ENERGIJE IZ HRANE

Hrana koju jedemo predstavlja izvor energije, gradivih tvari i regulatora metabolizma. Od te tri funkcije dobivanje energije je na prvom mjestu, ali treba obratiti pozornost na pretjerano korištenje određenog makronutrijenta. U primjeru prekomjernog korištenja proteina kao izvora energije može dovesti do dehidracije. Kako stvaranje mokraće zahtijeva vodu, tako korištenje aminokiselina kao izvora energije ima za posljedicu metabolički trošak izbacivanja uree te fiziološki trošak zbog smanjene mišićne mase. Organizam rijetko troši proteine za dobivanje energije, ali se to zbiva kao posljedica niskog unosa energije ili ugljikohidrata.

Antonio Jazvić 
Fitness Mentor Online