SAUNA KAO FAZA OPORAVKA? / SAUNA AS A RECOVERY PHASE?

 

🇭🇷

SAUNA KAO FAZA OPORAVKA?

Sauna je odličan izbor tj. alat za opuštanje organizma i samog procesa oporavka. Saunu možemo koristiti cijelu godinu, za vrijeme ljetnih vrućih temperatura ali i za vrijeme zimskih mjeseci. Vaša temperatura tijela za vrijeme dok ste u sauni raste i do 40°C stupnjeva, a temperature se kreću između 70°C i 100°C stupnjeva u sauni.

Ovo su jedni od nekoliko važnih prednosti saune:
– smanjuje razinu stresa
– poboljšava oporavak mišića i zglobova
– pomaže u izbacivanju toksina
– troši kalorije
– jača imunitet
– opušta
– doprinosi kvaliteti sna

Za sportaše je sauna odličan izbor kao dobar alat za oporavak. Definitivno će saunom sportaši utjecati na brži oporavak sporih mišićnih vlakana koje su iscrpljene nakon teške utakmice ili treninga. Spora mišićna vlakna oporavljamo isključivo pasivnom regeneracijom, što je i glavna svrha saune. Proces oporavka je najbolje započeti saunom (dozirano/maleno grijanje) iz razloga jer velika temperatura će utjecati na proširenje krvnih žila kod sportaša i poboljšati protok krvi kroz tijelo, te na taj način pripremiti mišiće za sljedeću fazu oporavka koji bi trebala biti masaža. Nakon saune koja je otvorila odnosno raširila sportaševe krvne žile će proces masaže odlično utjecati za oporavak mišića. Preporuka je kod masiranja sportaša korištenje sapuna, iz razloga jer sapun idealan za otvaranje pora da koža diše, jer dio kisika ulazi kroz kožu pa je zbog toga princip važan za masiranje.

 

🇬🇧

SAUNA AS A RECOVERY PHASE?

Sauna is an excellent choice, ie a tool for relaxing the body and recovery process itself. We can use sauna all year round, during the hot summer temperatures but also during winter months. Your body temperature rises up to 40 ° C degrees while you are in sauna, and temperatures range between 70 ° C and 100 ° C degrees in the sauna.

These are some of the important benefits of a sauna:
– reduces stress
– improves muscle and joint recovery
– helps flush out toxins
– consumes calories
– strengthens immunity
– relaxes
– contributes to sleep quality

For athletes, a sauna is a great choice as a good recovery tool. Definitely, athletes will affect the faster recovery of slow muscle fibers that are exhausted after a hard game or training. We recover slow muscle fibers exclusively by passive regeneration, which is the main purpose of the sauna. The recovery process is best started with a sauna (dosed / small heating) and high temperatures will dilate blood vessels in athletes and improve blood flow through the body, thus preparing the muscles for the next phase of recovery which should be a massage. After the sauna process who opened or dilated the athlete’s blood vessels, the massage process will have a great effect on muscle recovery. It is recommended to use soap when massaging athletes, because soap is ideal for opening the pores for the skin to breathe, because part of the oxygen enters through the skin, so the principle is important for massaging.

 

Antonio Jazvić 
Fitness Mentor Online