ŠTO JE HIDROTERAPIJA? / WHAT IS HYDROTHERAPY?

 

 

🇭🇷

ŠTO JE HIDROTERAPIJA?

Hidroterapija uključuje primjenu vode u rehabilitaciji lokomotornog sustava.

Prednost vježbi u vodi je postojanje sile uzgona koja omogućava smanjenje napetosti unutar zglobova i hidrostatski tlak koji djeluje na tijelo podjednako u svim smjerovima.

To nam je važno jer smanjenjem opterećenja omogućava se poboljšana pokretljivost u zglobovima te se povećava mišićna aktivnost, cirkulacija, propriocepcijski input i balans. Intenzitet vježbanja se mijenja s obzirom na dubinu vode u kojoj se osoba nalazi.

Primjerice, nogometaši uvijek prilikom korištenja hladnog bazena uvijek djeluju lokalno samo na noge (do razine kukova) jer su noge im najviše potrošene prilikom utakmice.

Hidroterapija je zdrava ako se primjenjuje povremeno, te je preporuka biti u hladnoj vodi do 10 minuta.

Prilikom hidroterapije sportaševe krvne žile se skupljaju te na taj način izbacuju laktate i mliječnu kiselinu iz krvnih žila i na taj način ubrzavaju oporavak.

Uslugu hidroterapije možete zatražiti u SB Arithera na adresi Bukovačka 1, kontakt: 01 2304074, gdje će vam se pružiti najbolja usluga.

 

🇬🇧

WHAT IS HYDROTHERAPY?

Hydrotherapy use a water in the rehabilitation of the locomotor system.

The advantage of exercises in water is existence of a buoyancy force that allows to reduce tension inside joints and the hydrostatic pressure that acts on the body equally in all directions.

It`s important because reducing the load allows for improved mobility in joints and increases muscle activity, circulation, proprioception input and balance. The intensity of exercise varies according to the depth of water.

For example, when using a cold pool, footballers always act locally only on their feet (to hips) because their feet are the most spent during the game.

Hydrotherapy is healthy if applied occasionally, so it`s recommended to be in cold water maxiumum 10 minutes.

During hydrotherapy, the athlete’s blood vessels constrict, thus expelling lactates and lactic acid from the blood vessels, thus speeding up recovery.

You can request hydrotherapy service at SB Arithera at the address Bukovačka 1, contact: 01 2304074, where you`ll be provided with the best service.

 

Antonio Jazvić 
Fitness Mentor Online