Sjedilački stil života / A sedentary lifestyle

🇭🇷

Polako, ali sigurno, sjedilački stil života postaje jedan od glavnih problema modernog čovjeka. Studije pokazuju da je sjedilački stil života glavni uzročnik mnoštva zdravstvenih problema, poput pretilosti, kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2 te mnogih oblik kancerogenih bolesti.

Posljedice koje ostavlja na tijelo relativno su poznate široj populaciji, no ono što je manje poznato i što se prečesto zanemaruje su posljedice koje takav stil života ostavlja na mentalni potencijal, odnosno mentalnu učinkovitost.

Treba naglasiti da jednokratno vježbanje donosi kratkoročnu korist poput trenutnog poboljšanja sposobnosti planiranja, organiziranja vremena, usmjeravanja pažnje i radnog pamćenja.

Međutim, kako bi nam tjelesna aktivnost donijela dugotrajnu dobit, potrebno je redovito bavljenje tjelovježbom.

Redovitim vježbanjem, kod osoba u ranoj i srednjoj odrasloj dobi, usporava se pad mentalnih sposobnosti do kojeg dolazi u starijoj dobi, a uz to se smanjuje i vjerojatnost pojave demencije i obolijevanja od Alzheimerove bolesti.

 

🇬🇧

Slowly but surely, a sedentary lifestyle is becoming one of the main problems of modern man.

Studies show that a sedentary lifestyle is a major cause of many health problems, such as obesity, cardiovascular disease, diabetes, and many forms of cancer.

The consequences it leaves on the body are relatively well known to the general population, but what is less known and what is too often ignored are the consequences that such a lifestyle leaves on mental potential, ie mental efficiency.

It should be emphasized that one-time exercise brings short-term benefits such as an immediate improvement in planning skills, organizing time, directing attention, and working memory.

However, in order for physical activity to bring us long-term benefits, we need to exercise regularly.

Regular exercise, in people in early and middle adulthood, slows down the decline in mental abilities that occurs in old age, and also reduces the likelihood of dementia and Alzheimer’s disease.

 

Antonio Jazvić 
Fitness Mentor Online