Feedback in traning process / Povratna informacija u treningu

 

Feedback is one of the most important factors in the entire training process.

The worst training plan is the one you buy online for next 6/8 or 10 weeks. This training plan isn`t intended for you individually, then for the general population. Maybe you aren`t individually a person of these population, but you`ll adjust to the maximum and eventually realize that this isn`t for you and give up the whole process.

The main task of the trainer is to find the best program for each person, intensity, extensity, method, split, diet; because only in process where you`re satisfied you can stay long.

This is one of the classic researches in motor learning of a task (exercise) and it talks about the importance of the coach’s feedback. This research shows how the coach’s constant feedback improves the athlete’s performance, and at very top of the graph coach stopped giving feedback, and the quality of the performance itself gradually declined.

Feedback is key throughout the process, be it feedback from a coach or recreational athlete.

I agree that it isn`t good to receive feedback too often. Research shows that feedback is more effective if the learner gets it when he or she requests it.

More feedback will be needed if is more complex exercise and the more inexperienced person.

My greatest success as a coach is when a person stays in the process on their own and continues to train, because they spent quality time and learned how to constantly progress and enjoy the process.

 

Croatian:

POVRATNA INFOMACIJA U TRENINGU

Povratna informacija je jedan od najvažnijih čimbenika u cijelom trenažnom procesu.

Najgori plan treninga je onaj koji kupite na internetu za nadolazećih 6/8 ili 10 tjedana. Taj plan treninga nije namjenjen individualno vama nego širokoj populaciji. Možda vi individualno niste osoba takve populaciju, ali ćete se prilagođavati maksimalno i s vremenom shvatiti da to nije za vas te odustati od cijelog procesa.

Glavni zadatak trenera je pronaći za svaku osobu prilagođen najbolji program, intenzitet, ekstenzitet, metodu, split, način prehrane; jer samo u procesu u kojem ste vi zadovoljni možete opstati.

Ovo je jedno od klasičnih istraživanja u motoričkom učenju nekog zadatka (vježbe) te govori o važnosti trenerove povratne informacije. Ovo istraživanje pokazuje kako trenerova konstantna povratna informacija unaprijeđuje izvedbu sportaša, te na samom vrhuncu grafa trener je prestao davati povratne informacije, i postepeno opada kvaliteta same izvedbe.

Povratna informacija je ključ u cijelom procesu, bila povratna informacija od trenera ili rekreativca.
Slažem se da nije dobro povratnu informaciju primati prečesto. Istraživanja pokazuju da su povratne informacije učinkovitije ako ih osoba koja uči dobije kada ih sama zatraži.

Što je vježba kompleksnija, a osoba neiskusnija, povratna informacija će biti potrebnija.

Moj najveći uspjeh kao trenera je kad osoba sama ostane u procesu i nastavi dalje trenirati, jer je kvalitetno utrošila vrijeme i naučila kako konstantno napredovati i uživati u procesu.

Antonio Jazvić 
Fitness Mentor Online