Squat – depth

Squatting as a basic pattern of movement is undoubtedly one of the most basic and critical fundamental movements for improving athletic performance, reducing the risk of injury, and completely improving lifelong physical activity.

Does squat depth matter to us?

There are 4 depths of squats and based on them you conclude with what depth you achieve your goals.
Definitely without a deep squat, the muscles of hamstrings and gluteus will not be adequately challenged. And equally, a squat in which we do a slight flexion of the knee will activate the quadriceps more, which is extremely important for certain sports performances.

The skill and strength you gain during a deep squat, as well as a deep knee and hip flexion position will reduce the dominance of the quadriceps. In any case, people who perform a deep squat properly have well-developed hip mobility and strong adductors and isometric strength of the back chain to maintain a deep posture.

Čučanj kao osnovni obrazac kretanja nedvojbeno je jedan od najosnovnijih i najkritičnijih temeljnih pokreta za poboljšanje sportskih performanci, smanjenja rizika od ozljeda i kompletno unaprijeđenje životne tjelesne aktivnosti.

Dali nam je dubina čučnja bitna?

Postoje 4 dubine čučnja te na temelju njih vi zaključujete s kojom dubinom vi postižete vaše ciljeve. Definitivno bez dubokog čučnja, mišići štražnje strane potkoljenice i gluteusa neće biti adekvatno izazvani. A jednako tako, čučanj u kojem radimo blažu fleksiju koljena će više aktivirati mišiće prednje strane natkoljenice, što je od izrazite važnosti za pojedine sportske performance.

Vještinu i snagu koji postižete prilikom dubokog čučnja, te duboki položaj fleksije koljena i kuka će smanjiti dominaciju kvadricepsa. U svakom slučaju osobe koje pravilno izvode duboki čučanj imaju dobro razvijenu mobilnost kuka i snažne aduktore i izometričku snagu stražnjeg lanca kako bi održali duboko držanje.