Training Methodology

Methodology physical exercise is focused on selecting optimal load modes focused at achieving set goals of the physical training process. First procedure is to decide best training methodes. Motor methods are exercises that with their structure and methodical parameters corresponding to desired effects. A training operator is created by adding methodological parameters to a particular exercise (workload, method, locality, methodical forms and organizational work forms). Only a properly training operator has real transformational power for target exerciser properties.

Antonio Jazvić 
Fitness Mentor Online

 

Croatian:

METODIKA TRENINGA

Metodika tjelesnog vježbanja usmjerena je na odabir optimalnih načina opterećenja čovjeka usmjerenih na ostvarivanje postavljenih ciljeva tjelovježbenog procesa treninga. Prvi postupak je odabir sredstava treninga. Motorička svojstva su vježbe koje svojom strukturom i metodičkim parametrima odgovaraju željenim učincima. Trenažni operator nastaje dodavanjem metodičkih parametara određenoj vježbi (opterećenje, metoda, lokalitet, metodičke forme i organizacijski oblici rada). Jedino primjereno oblikovan trenažni operator ima realnu transformacijsku moć na ciljana svojstva vježbača. 

Antonio Jazvić 
Fitness Mentor Online