Deformation X and O legs

legs

You or your child have a problem with X and O legs ….

X and O legs should be treated on time, as soon as you notice irregularities, because these deformities can cause health problems in long term.

Parents, if you notice a deformity in your child’s legs, don’t rush in a panic to the orthopedist.  Children in the period up to the second year of life often have problems with “O” legs. Experts say, if the deformity isn’t gone by their fourth year, then it´s necessary to start with exercises to correct it and seek professional help.

Deformities are related to changes in the knee joint, thigh and shin bones, and injuries are related to the trauma of collateral and cruciate ligaments, meniscus and patella. Therapies can be operational (adolescent period) and conservative.

If your child still has problems with “O” legs after their fourth year, first you need to determine if deformity is in the lower part of the thigh or the upper part of the thigh. Conservative therapy is vitamin D, walking on corrective boards (“V” shaped), walking on the rope with the medial part of the foot…. The consequences that may appear later on: pain in the lower leg, hips and lumbar spine and muscle fatigue. In the period of this deformity we mustn’t jump, land or run for longer periods. 

If you have problem with an “X” leg deformity, which is more often a problem with females, therapy is operational and conservative. We are interested in conservative therapy where we use passive aids, walking on corrective boards (“A” shaped), walking on the rope with the lateral part of foot, various squats with the feet turned out, crossed legs and other exercises. Symptoms of “X” leg deformity are: vitamin D deficiency, genetic heritage, specific pelvic shape in women, inflammatory processes, different professions, obesity.

 If you don`t know whether you or your child have these deformities, please contact me. I`ll show you an easy test that can be done in a couple of minutes, and it will show whether the person has an “X” or “O” leg deformity. Mild deformity can be corrected with orthopedic insoles and well-chosen exercises.

Maybe it doesn`t always look like that, but everything is easy while we are healthy!Croatian:

 

Deformacija X i O nogu

IMATE PROBLEMA VI ILI VAŠA DJECA SA DEFORMACIJOM „X“ I „O“ NOGAMA……

Deformaciju „X“ i „O“ nogu trebalo bi ispravljati na vrijeme, čim uočite ne pravilnosti jer ove deformacije vam u dugoročnom smislu mogu izazvati velike zdravstvene probleme.

Roditelji ne morate panično žuriti kod ortopeta ukoliko primjetite na vašem djetetu deformaciju nogu, iz razloga što većinom djeca u razdoblju do druge godine života imaju urođene izražene „O“ noge. Stručnjaci savjetuju ako se deformacije ne isprave same do četvrte godine života, tada je potrebno početi sa vježbama za ispravljanje deformacija i zatražiti stručnu pomoć.

Deformacije se odnose na promjene u području koljenog zgloba, natkoljenične i potkoljenične kosti, dok se ozljede odnose na traume kolateralnih i križnih ligamenata, meniskusa i patele. Terapije mogu biti operativne (u adolescentskoj dobi) i konzervativne.

Ukoliko vaše dijete nakon četvrte godine života ima i dalje problema s naglašenim „O“ nogama, prvo se treba utvrditi dali ima deformaciju u donjoj trećini natkoljenice ili gornjoj trećini natkoljenice. Konzervativna terapije nam je D vitamin, pasivnim pomagalima, hodanje po korekcijskim daskama napravljenim u obliku slova „V“, hodanje po užetu na unutarnjem dijelu stopala…. Posljedice koje se mogu kasnije javiti su: bol u potkoljenicama, kukovima, lumbalnom dijelu kralježnice i dolazi do zamora mišića. U razdoblju ove deformacije ne smijemo raditi na skokovima, doskocima i dužim trčanjima.

Ukoliko imate problem s „X“ nogama koji se češće javlja kod žena, terapija ja operativna i konzrvativna. Nas zanima konzervativna terapija kod koje koristimo pasivna pomagala, hodanje po korekcijskim daskama napravljenim u obliku slova „A“, hodanje po užetu na vanjskom dijelu stopala, razni čučnjevi sa okrenutim stopalima, prekriženim nogama i druge vježbe. Simptomi zbog kojih se javljaju deformacije „X“ nogu su manjak vitamina D, nasljeđe, specifična građa zdjelica kod žena, upalni procesi, različite profesije, povišena tjelesna težina.

Ako ne znate utvrditi dali vi ili vaše dijete ima jednu od ove dvije deformacije, slobodno mi se javite. Pokazati ću vam jedan lagani test koji se napravi za par minuta i utvrdi se dali osoba ima deformaciju „X“ ili „O“ nogu. Blaže deformacije se kvalitetno ispravljaju uz ortopedske uloške i dobro odabrane ključne vježbe.   

Možda ne izgleda uvijek tako, al dok je zdravlja sve je lako!