Why is exercise important in our life?

Exercise

For a long time now you keep saying that you`ll start with exercising, and always delay it. Are you afraid to start? Or you think that you will not achieve the desired goal? Why do you think so? In this article, I`ll introduce you to the fact how important is to exercise for our lives, and how to take the first step?

Scientists say that lifetime is most extended in those middle-aged people who began to regularly engage in moderate or intensive physical activity. This confirms that it’s never too late to start exercising. Exercise improves mental and physical health and the main importance of exercise is promotion and improvement of your health, energy, better sleep, better organization, a better view on life. It also improvement metabolism, and acquire highly developed high self-esteem and self-confidence.

The first step is the hardest, but it is important to have three essential factors that must be observed, those are the goal, determination and patience. Set your own goal, no matter how big it`s achievable, but go step by step, day by day. I agree that it is not easy to change your way of life in one day, but I strongly believe that you can succeed in achieving your goal. The task is to start with your training program and specify the time of day for training (nothing can disturb this time). When you start take 3 sessions per week to get into the habit of training. Start with a proper diet, and make sure you follow the diet plan for 3 weeks as much as possible. After 3 weeks allow yourself one day in a week for other meals of your choice.

Patience is important, go step by step and don’t worry about your results at the beginning. Just fill out your task and keep in mind that the fastest results come in the initial phase of training (I`m talking about the training process of 3-4 months).

The third important thing is the commitment. If you set the main goal, why don`t you achieve it? This topic is quite extensive much that’s why I`ll talk about training process in the next article. You will learn about determining the readiness of our body for training (stability, mobility).

Try to focus on the main goal, be determined and go step by step with the goal that is in front of you. Take a brake, set a lifestyle goal and go! The success is guaranteed!

Body education

 


 Croatian:

 

Zašto vježbanje ima veliku važnost u našem životu?

 

Već duže vrijeme govorite da ćete krenuti s vježbanjem i stalno to odgađate? Bojite li se samog početka ili mislite da nećete ostvariti vaše želje…zašto tako mislite? U ovom članku ću Vas upoznati sa činjenicom koliko je vježbanje važno za naš život i kako napraviti prvi korak.

Znanstvenici ističu da životni vijek najviše se produljio u onih ispitanika srednje dobi koji su se počeli redovito baviti umjerenom ili intenzivnijom tjelesnom aktivnošću, to potvrđuje da nikad nije kasno da počnete vježbati. Vježbanjem poboljšavamo psiho-fizičko zdravlje te je glavna važnost vježbanja poboljšanje i unaprjeđenje svoga zdravlja, energije, boljeg sna, bolje životne organiziranosti, boljeg pogleda na život, također poboljšanja metabolizma te stječete visoko razvijeno samopoštovanje i samopouzdanje.

Prvi korak je najteži, ali glavno je imati tri bitna čimbenika kojih se morate pridržavati, a to su: cilj, odlučnost i strpljenje. Odredite si svoj cilj, koliko god on bio velik, dostižan je, ali krenite korak po korak, iz dana u dan. Slažem se da nije lako promijeniti svoj način života u jednom danu, ali isto tako mišljenja sam da možete uspjeti u ostvarenju svoga cilja. Zadatak je da krenete sa programom treniranja, odredite dnevno vrijeme za trening (težite da ništa ne smije poremetiti to vrijeme), neka za početak to budu 3 treninga tjedno da steknete naviku treniranja, krenite sa pravilnom prehranom koje se držite prva 3 tjedna maksimalno moguće, te nakon tri tjedna dozvolite si jedan dan u tjednu za drugi oblik prehrane po vašoj želji. Strpljenje je važno, idete korak po korak, ne opterećujte se rezultatima na samom početku, nego samo ispunjavajte vaš zadatak, ali imajte na umu da rezultati najbrže dolaze u početnoj fazi treniranja (govorim o trenažnom periodu od 3-4 mjeseca). To je razdoblje gdje su pomaci u kratkom periodu vidljivi. Treća stvar je odlučnost koja je jako važna, ako ste si odredili glavni cilj, zašto ga ne ostvariti!? O ovoj temi se dosta može pisati, opširna je te stoga na idućem članku ću govoriti o početku trenažnog procesa, tj. utvrđivanju spremnosti našeg tijela za trening (stabilnost/mobilnost cijelog tijela).

Fokusirajte se na glavni cilj, buditi odlučni i idite korak po korak sa zadatkom koji je pred vama. Uzmite si odmora, posložite si u glavi kako želite živjeti i što želite postići i krenite. Uspjeh je zagarantiran.

Body education